Waar wordt naar gekeken?

De 20-weken echo geeft een goed beeld van de status van uw ongeboren kind. Op deze echo is te zien hoe uw kind zich ontwikkelt en of de groei overeenkomt met de duur van de zwangerschap.

Meer informatie

Samenwerkingsverbanden

Echo Centrum Anneke Schmidt voldoet aan de landelijke gestelde kwaliteits- en opleidingseisen en is aangesloten bij het regionale centrum voor prenatale screening SPSNN in het UMCG. Het UMCG is de eerst aangewezen plaats voor verwijzing bij een vermeende ongunstige uitslag van het SEO.